„Mlecz” jako nazwa jest w polskim nazewnictwie botanicznym zastrzeżona dla roślin z rodzaju Sonchus.

Czytaj dalej